Min släkt på torpet

Inledning

På denna sida har jag försökt mig på att sammanställa olika material från Brinkstorp eller som det hette förr Hov Kappagården i Bolum. Jag kommer att börja med den äldsta familjen som det finns noteringar om och gå fram till min farmors familj. Det finns väldigt mycket material skrivet om Brinkstorp och de personer som levde där så det kommer nog ta ett tag innan denna sida blir komplett. Jag vill också reservera mig för att det lätt smyger sig in fel. Men min ambition är naturligtvis att allt ska vara så rätt som möjligt.

 

Nedanstående uppgifter är hämtade från:

·     ”Släktutredning visande hur Anna Viktorsson  (gift Sundberg),  Broddetorp och hennes syskon härstammar från Afze Larsson på Afzegården, Broddetorp” skriven av Olof Olsson 1976.

 

·      Monika Andersson, Broddetorp. Anteckningar från Hilmer Johansson, Uddagården och Allan Johansson, Korpatorp.

 

·     Lilijan Janssons, Falbygdens Släktforskarförenings databas

 

·     Diverse tidningsutklipp och anteckningar från min farmor   bevarade hos min farbror Harry Sundberg på Nyborg

 

Jag har döpts och sitter i farmor Annas knä, intill sitter min farfar Karl.

Min farmors mormors farmor Maria Larsdotters familj

Första generationen på min farmors Anna Sundberg (född Viktorsson) sida som bodde och levde på Brinkstorp.

 

Far

Brink-Berg-Andersson, Erik.

Född 1787-01-14 i Skövde.

Död 1841-01-02 i Kappagården, Hov, Bolum.

Gift 1810-01-07 med…

 

Mor

Larsdotter, Maria (min farmors mormors farmor)

Född 1786-06-23 i Korsgården, Bolum

Död 1868 i Brinkstorp, Hov, Bolum

 

Barn:

Brink-Eriksson, Anders

Född 1812-10-28 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum.

Död 1812-12-24 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum.

 

Brink-Eriksson, Anders (min farmors mormors far)

Född 1814-09-20 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum.

Död 1875-11-05 i Brinkstorp, Hov, Bolum

 

Brink-Eriksdotter, Anna Cajsa .

Född 1816-05-03 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum.

Död 1818-10-20 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum

 

Brink-Eriksdotter, Inga .

Född 1817-12-01 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum

Död

 

Brink-Eriksson, Lars

Född 1820-12-17 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum

Död endast 25 år gammal 1845-08-12 i Brinkstorp, Hov, Bolum

 

Brink-Eriksdotter, Anna

Född 1826-03-14 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum

Död

 

Brink-Eriksdotter, Anna Kajsa

Född 1827-10-10 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum

Död 1868-07-02 i Brinkstorp, Hov, Bolum


Erik var torparson från Våmb och var först dräng på Uddagården och antogs som dragon för Kappagården (Brinkstorp). Soldat vid Kungl Västgöta regemente, kallades först Berg. Deltog i de så kallade Napoleonkrigen och tjänstgjorde i 29 år. Under de år Erik tjänstgjorde som soldat bodde familjen på soldatboställe nr 21 Stommen, Bolum, där också alla barn föddes. Av vigselattesten framgår att Maria får 15 lod silver i morgongåva när de gifter sig. Attesten upplyser också om att Eriks föräldrar heter Anders och Stina. Erik var en duktig karl och förvärvade en av Kappagårdarna som han driver efter två års tjänst och som han sedan förvärvar och driver till sin död. Han gifter sig vintern 1810 med Maria från Korsgården och av deras 7 barn överlever blott fyra stycken. Äldst är ”Brinken” (Anders) som det kommer att berättas mer om längre ner på denna sida. Inga gifter sig med VarjaPer och slår sig ner på en av Kappagårdarna. Per en broder som dör i sin ungdom och Anna Cajsa som gifter sig med soldatsonen Adam Andersson Skräck. Hustrun Maria överlever sin make med över ¼ sekel och går till dags dato som mormora. Hon får genomföra laga skiftet och tvingas att flytta ner till Hovs ängar nere vid Hornborgasjön.

 

Marias morfars farfar är den ”kände” brukaren Afze Larsson som föddes i Härlunda 1635 och dog på Afzegården 1731. Som är begravd på Broddetorps gamla kyrkoplats. Afzesläkten har blivit känd bland annat genom boken ”Afze Larsson i Afzegården, Broddetorp och hans ättlingar ” utgiven 1927 av Carl Afzelius.

 

Min farmor Anna hade hört genom historier att hon hade Afze blod i sig, men hade inga bevis för detta. I Broddetorp var det nämligen lite fint att vara Afze släkting. Hon bad då Olof Olsson från Falköping undersöka detta. Olofs fru Birgit är släkt på min farfars sida.

 

Olof började undersöka detta och började följa upp uppgifterna i ovannämnda bok. I denna bok behandlas utförligast den släktgren, som tog sig namnet Afzelius. Övriga släktgrenar behandlas mera summariskt. Olof skriver följande: ”Utan att förringa bokens totala värde som släkthistoriskt dokument, måste man säga att den på några ställen ger vilseledande uppgifter. Ett exempel på detta finns på sidan 149. Där står Maria Larsdotter (redovisad som Afzeättling i femte led) och soldat Erik Berg (Brink) har två barn, Anders född 28/10 1812 och Anna Cajsa född 3/5 1816. Namnen och födelsedata är korrekta. Men nu hör det till saken att Maria födde totalt sju barn, varav ett var dödfött. Av de sex levande födda barnen är bara de som dog vid späd ålder redovisade. De fyra barn, som levde till vuxen ålder och kunde föra släkten vidare redovisas inte. Författaren skulle måhända vara ursäktad, om han hade fått med de två äldsta barnen och missat de yngsta. Sådant kan lätt hända om man hoppar över en husförhörslängd. Men nu är det inte de två äldsta barnen, som dör utan det är nr 2 och 4”.

 

Så det var troligen ingen slump, varför kan man fundera på? Min helt egna teori är att det har att göra med Eriks och Marias äldsta son Anders som är min farmors mormors far att göra. Han var speleman och skrev en del visor om de ”lite finare” folket på bygden och det föll nog inte alltid i god jord är mina teorier. Läs mer om Anders i nästa släktgren.

 

När min farmor Anna 1976 fick ta del av Olofs upptäckter blev hon väldigt glad och hon fick rätt om att hon hade Afze blod i sig.

 

Den yngsta flickan Anna-Cajsa gifter sig med en Adam Andersson från Varnhem. Adam står som ägare till en del av Brinkstorp som han fått ta över efter sina svärföräldrar. Adam och Anna-Cajsa får fem barn som alla är födda på Brinkstorp. Anna-Cajsa dör bara några dagar det hon givit livet åt dottern Anna Charlotta 1868. Adam behöver en ny hustru och gifter sig med sin piga Inga Petersotter, som har kommit till huset 1867. Adams och Ingas äktenskap bli inte långvarigt. De gifter sig den 9/9 1869 och dagen därpå dör Adam. Inga hinner i alla fall bli gravid för nio månader senare föder hon en son som får namnet Gustav Sanfrid. Inga gifter sedan om sig med en man som heter Johan Sjödal från Hornborga.

 

Brinkstorp mars 1950, bilden är tagen av Stig Zetterberg

Min farmors mormors far Anders Brink-Andersson familj

Far

Brink-Eriksson, Anders (min farmors mormors far)

Född 1814-09-20 i Soldattorp nr 21, Brinkstorp, Bolum.

Död 1875-11-05 i Brinkstorp, Hov, Bolum

Gift 1841 med

 

Mor

Andersdotter, Maria Cajsa

Född 1820-05-17 i Sjogerstad

Död 1861-02-06 i Sjogerstad

 

Barn:

(Brink)-Andersson, Erik Gustaf

Född 1844-01-12 i Korsgården, Bolum

Död 1844 i Korsgården, Bolum

 

Brink, Kristina

Född 1848-11-23 i Sjogerstad

Död

 

Brink-Andersdotter, Matilda (min farmors mormor)

Född 1852-02-11 i Sjogerstad

Död 1933-11-16 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum

 

Brink, Erik Wilhelm

Född 1855-02-05 i Sjogerstad

Död

 

Brink, August Född 1858-08-31 i Sjogerstad

Död

 

Brinken eller Kapp-Erk som han kallades uttog för sin del aldrig något s.k. åbobrev å sin arvslott i hemmanet utan överlät eller transporterade denna på sin svåger Adam Andersson och systern Anna Cajsa samt flyttade sedan från orten till hustruns hemsocken Sjogerstad. Som spelman av det förstnämnda slaget lär Brinken ha varit något alldeles enastående samt gick så helt upp i musiken att han försummade både sig själv och familjen. Hans hälsa bröts och familjen saknade ofta det nödvändigaste för dagen.

 

År 1861 återflyttade spelmannen Brink, som då befann sig i grundlig misär till sin hemsocken, där han av systern Anna Cajsa och hennes man fått tillåtelse och åt sig uppfört en stuga å föräldragårdens utmark. Sedan den nödvändiga stugan uppförts och han skulle ta itu med odlandet, fann sig Brinken sällan eller aldrig ha tid därtill. Lusten tröt honom, spelmansyrket, var hans liv. Efter hustruns död 1861 flyttar Anders mor Maria till honom och tar hand om hans barn. Anders bor sedan på Brinkstorp hela sitt liv och var då förutom torpare spelman. Han spelade på begravningar, bröllop och danstillställningar och var ibland hemifrån i veckotal. 

 

Tillsammans med två andra bygdespelmän Lars i Dala och Spele Jonas, den senare bördig från Hornborga men bosatt i Brunnhem, bildade han en trio, som var vid alla finare bröllop och danstillställningar mycket eftersökt. Han spelade fiol och klarinett. Ett vid orten förknippat minne av denne spelman Brink finns av folkminnet bevarat i den s.k. ”Hofska” eller ”Brinka - polskan”, som uppges diktad och komponerad av honom:

 

Hofska Visan 

”Nissen å Greven, Hansingen, Brink,

Torssen å Ryttarn å Kappen,

Hoven å Snygg, Blommen å Trygg,

Trana å Jägarn å Laffen,

Hej, lille stackarn,

Fröjd, långe rackarn,

Tå Anders, Jonsen å Kroken

Larssen, Sion, Mårten,

Påvel å Ban’ å Jättarn å Pan –

Dä ä Håvska barn.

Men Tröskelågen bor i Tjuvadal’n.

 

Polskan, vars tillkomst är daterbar till omkring år 1840, bevarar namnen å de flesta gårdar och ställen i Hof, men vållade ilska hos byborna, som ansåg den som en nidvisa, med uppräkning av deras förmenta öknamn. Musiken till denna polska är borta och fördes aldrig vidare.

Tydligen var han en uppskattad spelman och det finns även en visa uppdiktad om honom. Anders var glad och livad, men stod inte högt i syskonens ögon. Han spelade fiol och klarinett, men övergick då han blev äldre till psalmodikon.

 

Medan "Kapp Erk" spela

När sum sola glänste i bakum vinn’leka på hus’t,

då ble dä grannt å rart å ljust.

"Kapperk" to fiol’ ur lôda uti fôrstekammern sin,

å spelte upp e’ slängapålska, sum han själver fått i sinn’.

 

Ätter pålska to’n pulketten å så spelte’n upp e’ vals

Ledi’-Annes lojevals.

Då kåm knöck i pôjkaskanka å i fleckeben’t dä dro’.

Dränga pintes hem frå jäla Mänars pij’ra steja to.

 

Då ble tonelåt i böjda dä ble ekko bôrt i sko’n

dä ble busfôlk upå lo’n.

å di tösera i trakta, sum va goa te sett sinn,

feck en tår ur sina öja ner i fôrklä’snebben sin.

 

Ett par bleka prostadöttra kåm ve Kôrsebacka le.

Di vart ute fôr å se

ätter jolbär i röra å dä martes att dä fanns,

fôr e rôkad lita tina hade di fått var te mans.

 

Le’t di öppna, jeck ijenum, stängde te’t å kroka på’t

bå mä ans å körkestät.

Sena treppa di så mjäkit Å så tösst i prosession’

Blinka ente, skratta ente Gnola ente te e’ ton.

 

Män den tösa bôrte’ Hômmans, sum ve Svänsbokära sto(d),

ena stabotös, ho lo(g)

å ho’ svängde te mä kjortel så dä änna luste te,

sena snurte ho å danste så dä va e’ lust å se.

 

Hustrun Maria Cajsa med rötter i Vadet under Toltan borta vid Södra Sniken gifter sig 1841. Hustru Brinks liv var, föga avundsvärt. Hon hade det många gånger lindrigt sagt svårt. Att sitta innestängd i en stuga i skogen med fyra oförsörjda små barn. Slutet blev också, enligt berättelser i orten – om man undanser folkfantasiens påspädning – ej oväntat sorgligt.

Maria Cajsa hade gått upp på berget för att plocka bär och ej kommit tillrätta på ett par dar - och då utan att vara sig lik. Efter den dagen tynade hon bort och dog. Vad som uppe på berget hänt den arma kvinnan fick aldrig någon veta, men man gissade på att hon gått vilse däruppe och gripits av s.k. ”skogsskräck” (vanmakt, tröstlöshet), vilken rubbat hennes sinnen, att hon varit bergtagen eller anfäktad av onda makter. Den förstnämnda av dessa gissningar var kanche närmast verkligheten, föranledd även av oro för de i hemmet väntande barnen. Hon dör redan 1861.

Brinks hade i sitt äktenskap fyra barn, två döttrar och två söner.

Dottern Christina är den som stannar hemma längst, trots att hon är äldsta barnet. Hon lämnar inte sin far Anders så länge han lever. Först 1876 då systern Mathilda ( min farmors mormor) och hennes man flyttar hem och tar över stället ger sig Christina iväg hemifrån. Hon är piga och den 19/11 1880 lyses det för henna och hon flyttar till Häggum.

 

Andra dottern Matilda ( min farmors mormor) har jag berättat mer om längre ner på denna sida.

 

Sönerna Erik Wilhelm och August flyttar hemifrån 1872 resp. 1874 och arbetar som drängar på flera olika gårdar i trakten. Erik Wilhelm  gifter sig med Matilda Good från Lerdala och får 5 barn. De utvandrade till Amerika. August står som utflyttad till Häggum 23/10 1877. Han dör ogift och är även han står som utvandrad till Amerika.

 

Efter mormora (Maria Larsdotter) Brinks död 1868 fingo de ännu icke uppväxta barnen flytta till främmande människor och Brinken bodde ensam kvar, intill dess även han hade ”spelat färdigt”

 

En tecknad tavla av det gamla Brinkstorp. Tavlan finns hos Valborg Danielsson i Mörlunda. Tavlan är målas av Stig Zetterberg

Min farmors mormors Matilda Andersdotter-Brinks familj

Far

(Brink)-Andersson, Per Johan Torpare på Brinkstorp i Bolum.

Född 1852-08-07 i Lerdala.

Död 1926-03-09 i Soldattorp nr 21, Brinkstorp, Bolum

Gift 1876-10-24

 

Mor

Brink-Andersdotter, Matilda (min farmors mormor)

Född 1852-02-11 i Sjogerstad (R) (Olof Olsson 1976).

Död 1933-11-16 i Soldattorp nr 21, Stommen, Bolum 


Barn:

(Brink)-Persdotter, Hilma Olivia (min farmors mor)

Född 1878-01-14 i Brinkstorp, Hov, Bolum

Död 1961-08-06 i Alebäck, Bolum

 

(Brink)-Andersson, Anna Matilda .

Född 1882-03-20 i Brinkstorp, Hov, Bolum

Död 1969-04-22 i Marumsmarken, Bolum

 

(Brink)-Andersson, Karl Johan .

Född 1884-05-17 i Brinkstorp, Hov, Bolum

Död 1904-08-29 i Brinkstorp, Hov, Bolum

 

(Brink)-Andersson, Wilhelm Alexander .

Född 1886-03-06 i Brinkstorp, Hov, Bolum

Död 1906-10-08 i Brinkstorp, Hov, Bolum

 

Matilda, som lämnar sitt föräldrar hem 1870, kommer åter dit när hon gifter sig med Per Johan 1876 som hon träffar på sin tjänst vid St Lycke. Hade nu Anders Brink icke varit någon s.k. arbetsmänniska, så var Per Johan rena motsatsen. Inom loppet av några år med hjälp av sin sega och idoga hustru odlade de upp och fick ordning på torpet. Per Johan och Matilda erhöll den 28/4 1891 Brinkstorp för 800 kr, som de enligt köpebrev den 2/2 1887 köpt av Per Johansson och Inga Eriksdotter, hustru Brinks fars syster och svåger. Det är först nu namnet Brinkstorp dyker upp i kyrkböckerna. Per skriver sig vid giftemålet och en tid därefter som Andersson, men tar sedan sin hustrus efternamn Brink.

 

Jag har hittat en artikel från en tidning från 1972 som väldigt utförligt berättar om Per Johan och Matildas (Tildas) bröllop 1876. När jag får tid, lust och ork ska jag för in den på denna sida.

 

Matilda var piga på följande ställen:

1870-71 Kärragården, Bolums

1871-72 Berg, Sätuna

1872-73 Gudhem

1873-74 Sven Nilsgården, Hof, Bolum

 

Den 15/10 1874 flyttar hon till Varnhem och St Lycke

 

Vid Matilda Brinks död 1933 lade döttrarna enligt hennes under livstiden uttalade önskan hennes moders brudpsalmbok i kistan.

 

Barnen:

Hilma (min farmors mor) gifter sig med Viktor Augustsson som var född i Ullene. Hon var piga på Lilla Lycke där hon träffade drängen Viktor.

 

Anna gifte sig Spång och bosatte sig på Marumsmarken bara några hundra meter från Brinkstorp.

 

Sönerna Karl Johan och Wilhelm Alexander dör båda en för tidigt död. Min farmor syster Valborg berättade för mig när jag 2006 var och besökte henne i Mörlanda i Smålnad där hon bor att Karl Johan först dog Lungsot. Wilhelm Alexander får då överta hans kläder och för sedan även han dö i samma sjukdom. Mycket tragiskt.

 

Matilda och Johan Brinks familj. Barnen från väsnter: Karl, Anna, Mathilda och Vilhelm.

Min farmors mors Hilma Olivia Persdotter-Brinks familj

Far

Augustsson, Viktor .

Född 1884-04-26 i Putsen, Tokatorp, Ullene

Död 1963-04-02 i Alebäck, Bolum

Gift 1909-10-10 i Bolum med …

 
Mor

(Brink)-Persdotter, Hilma Olivia (min farmor mor)

Född 1878-01-14 i Kappagården, Hov, Bolum

Död 1961-08-06 i Alebäck, Bolum

 

Barn:

Viktorsson, Anna Hilma Viktoria, gift Sundberg (min farmor)

Född 1910-01-31 i Lilla Lycke, Norra Lundby

Död 1994-03-07 i Nyborg, Broddetorp

 

Viktorsson, Ellen Mathilda Linnéa , gift Julin

Född 1912-03-20 i Lilla Lycke, Norra Lundby

Död 2001-01-10 i Centrumvägen 1 B, Broddetorp

 

Viktorsson, Alice Gerda Maria , gift Setterberg

Född 1914-04-28 i Alebäck, Bolum

 

Viktorsson, Johan Bertil Viktor , ogift.

Född 1916-06-10 i Alebäck, Bolum

Död 1989-07-09 i Alebäck, Bolum

 

Viktorsson, Gunhild Frideborg, gift Karlsson

Född 1918-05-29 i Alebäck, Bolum

Död

 

Viktorsson, Valborg Olivia, gift Danielsson

Född 1920-03-26 i Alebäck, Bolum

Mer information om den här familjen kommer att finnas under Alebäck och Nyborg framöver när det blir klart.

 

Familjen Viktorsson 1934. I knät på Viktor sitter Valborg och intill sitter Hilma. Från vänster står: Alice, Gunhild, Bertil, Anna och Ella.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS