Nyborg

Här kommer jag att berätta om min fars barndomshem Nyborg.  Detta Nyborg som en gång i tiden var två soldattorp under Per-Håkangården och Afzegåden. Efter att min farsfars far Anders Gustav Sundberg gick i pension som soldat köpte han dessa båda fastigheter ihop med sin fru Ada Jonsdotter och kallade stället därefter för Nyborg. Namnet Nyborg hade antagligen Anders Gustav tagit med sig ifrån sin far Carl Gustav Sundberg (min farfars farfar) som var född på ett ställe som hade namnet Nyborg under Claestorp i Skövde församling.

 

Så på flikarna under Nyborg på denna sida kommer jag berätta vilka familjer som bodde innan Anders Gustav på de båda soldattorpen. Berätta om Anders Gustavs liv som soldat och om livet på Nyborg. Om Anders Gustav och Adas barn och då framförallt om Karl Sundberg som är min farfar och som fortsatte att bruka gården innan min farbror Harry Sundberg tog över fastigheten.

 

Tackvare att min farfar Karl och farmor Anna har varit noga med att spara gamla dokument så finns det en hel del att berätta om. Olof Olssons släktutredning på släkten Sundberg som sammanställer det mesta av Karl och Annas sparade dokument plus en massa uppgifter som Olof på egen hand tagit reda på har varit till mycket stor hjälp förstås.

Personen som håller i hästen är min farfas far Anders gustav Sundberg och mannen till höger om hästen är min farfar Karl Sundberg. Bilden är tagen på Nyborg. När?