Fåglar i närheten runt torpet

En lista över de fåglar jag sett och hört från torpets ägor.

Uppdaterad 091219

 

1 Storskarv, 2 Gråhäger, 3 Knölsvan, 4 Sångsvan, 5 Grågås, Kanadagås, 6 Gräsand, 7 Knipa, 8 Småskrake, 9 Bivråk, 10 Brun Kärrhök, 11 Blå Kärrhök, 12 Duvhök, 13 Sparvhök, 14 Ormvråk, 15 Fjällvråk, 16 Fiskgjuse, 17 Tornfalk, 18 Lärkfalk, 19 Trana, 20 Tofsvipa, 21 Enkelbeckasin, 22 Morkulla, 23 Storspov, 24 Drillsnäppa, 25 Skogssnäppa, 26 Skrattmås, 27 Fiskmås, 28 Gråtrut, 29 Havstrut, 30 Skogsduva, 31 Ringduva, 32 Gök, 33 Berguv, 34 Sparvuggla, 35 Kattuggla, 36 Hornuggla, 37 Pärluggla, 38 Tornseglare, 39 Göktyta, 40 Gröngöling, 41 Spillkråka, 42 Större hackspett, 43 Mindre hackspett, 44 Sånglärka, 45 Backsvala, 46 Ladusvala, 47 Hussvala, 48 Trädpiplärka, 49 Ängspiplärka, 50 Rödstrupig piplärka, 51 Forsärla, 52 Sädesärla, 53 Sidensvans, 54 Strömstare, 55 Gärdsmyg, 56 Järnsparv, 57 Rödhake, 58 Näktergal, 59 Rödstjärt, 60 Buskskvätta, 61 Ringtrast, 62 Koltrast, 63 Björktrast, 64 Taltrast, 65 Rödvingetrast, 66 Dubbeltrast, 67 Kärrsångare, 68 Härmsångare, 69 Ärtsångare, 70 Törnsångare, 71 Trädgårdssångare, 72 Svarthätta, 73 Grönsångare, 74 Gransångare, 75 Lövsångare, 76 Kungsfågel, 77 Grå flugsnappare, 78 Svartvit flugsnappare, 79 Stjärtmes, 80 Entita, 81 Talltita, 82 Tofsmes, 83 Svartmes, 84 Talgoxe, 85 Blåmes, 86 Nötväcka, 87 Trädkrypare, 88 Sommargylling, 89 Törnskata, 90 Varfågel, 91 Nötskrika, 92 Stare, 93 Skata, 94 Kråka, 95 Kaja, 96 Korp, 97 Nötkråka, 98 Gråsparv, 99 Pilfink, 100 Bofink, 101 Bergfink, 102 Grönfink, 103 Steglits, 104 Grönsiska, 105 Gråsiska, 106 Hämpling, 107 Mindre korsnäbb, 108 Större korsnäbb, 109 Rosenfink, 110 Domherre, 111 Stenknäck, 112 Gulsparv, 113 Sävsparv.

Varfågel den senaste in på listan....

Dubbeltrast

Ses regelbundet på ängen utanför torpet. Häckar troligen inne i alsumpskogen.

Forsärla

Ses regelbundet hela året och häckar i bäckkanten.

Knipa

Sedan 2004 har ett par bott i ena "uggleholken" ute på hygget bakom torpet

Mindre hackspett

Hörs under våren från alsumpskogen och har varit framme vid fågelbordet några gånger.

Nötkråka

Syns till lite då och då, men framförallt under hösten.

Sparvuggla

Hörs under senvintern och är inte svår att få den väldigt nära torpet genom att härma den

Spillkråka

Ses regelbundet runt torpet

Kattuggla

Finns det gott om och bor på minst två ställen runt torpet.

Stenknäck

Denna lite märkliga fågel är väldigt vanlig, detta mycket tack vare den rika förekomsten av körsbärsträd. Den knäcker och äter körsbärskärnor.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS